Johanna Billing 1999

Video still

Medias urvalsmekanismer i förhållande till grupptillhörighet och berömmelse är något som under en längre tid har intresserat Johanna Billing. I t.ex. ‘Straight from the Hip’ (1998) producerade hon en publikation bestående av ett gruppfotografi av unga kreativa människor på väg in i offentlighetens ljus samt texter om dessa författade av lika unga och kommande skribenter. Kriteriet för val av personer bestod i att de var ‘aktuella’ med något under verkets utställningsperiod. Projektet provocerade många just därför att Johanna Billing försatte sig i samma maktposition som media: Att välja ut och lyfta fram. I sitt avgångsverk fortsätter hon att utveckla denna problematik men nu genom att rikta blicken på sin egen aktuella situation. Som examensverk arrangerar hon en professionellt koreograferad ‘dansshow’ i tv-serien ‘Fames’ anda där samtliga avgångsstudenter är inbjudna att delta. I avgångsutställningen som syftar till att lansera konstnärligt specialiserade individer vänder Johanna Billing på begreppen genom att istället lyfta fram risktagande och samarbete.

Måns Wrange

Back to Johanna Billing cv.