Y-1 home
ART DESIGN FILM
art : Ynglingagatan 1 : about

  Charlotte Enström: The future is so bright you've got to wear shades
I magasin, i tv och på städernas gator översköljs vi av modereklamsstereotyper.Vad kommunicerar de till oss? Charlotte Enström undersöker i sina väggmålningardessa bilder, på en gång både skrämmande och lockande. Fotomodellernasansiktsuttryck är å ena sidan artificiella, mekaniska schabloner men tyckssamtidigt bära på löftet om en lyckligare, mer okomplicerad tillvaro.Charlotte Enström har tidigare bland annat deltagit i stArt 98, ett projektinomramen för kulturhuvudstadsåret, och var våren 1999 utbytesstudent på CCAC i SanFrancisco. Hon läser sista året på Konstfack och "The future is so brightyou'vegot to wear shades" på Y 1 är hennes första separatutställning i Stockholm.Utställningen pågår till den 9 oktober

Take a look at the previous The Wall exhibitions
Back to Art index